Obchodní podmínky


Úvod

Děkujeme vám za návštěvu našeho webového portálu, který slouží k porovnání spotřebitelských půjček. Následující obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti mezi vámi (uživatelem) a námi (poskytovatelem webového portálu). Před používáním našeho webu si pečlivě přečtěte tyto obchodní podmínky. Pokud nesouhlasíte s některou částí těchto podmínek, nedoporučujeme používat naše webové stránky. 

Informační charakter

Naše webové stránky mají výhradně informativní charakter a slouží k poskytování informací o různých nabídkách spotřebitelských půjček dostupných na trhu. Zprostředkováváme porovnání a prezentaci různých finančních produktů od různých poskytovatelů. Tyto informace jsou poskytovány za účelem zvýšení vaší informovanosti o poskytování spotřebitelských půjček . Neslouží jako nabídka, doporučení nebo žádost o nákup či prodej jakéhokoliv spotřebitelských půjček. 

Affiliate marketing

Chceme vás informovat, že naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských společností. V rámci našeho affiliate marketingového programu můžeme obdržet provizi za přivedení uživatele na webové stránky našeho partnera a za uzavření spotřebitelských půjček, obchodu nebo jiné transakce. Nicméně, tato skutečnost nemá žádný vliv na naši povinnost poskytovat objektivní a nezávislé informace.

Rozhodnutí o financování

Všechna rozhodnutí, která učiníte na základě informací získaných z našich webových stránek, jsou výhradně vaše odpovědností. Nezodpovídáme za žádnou ztrátu, která by mohla vzniknout v důsledku vašeho investičního rozhodnutí nebo spoléhání se na informace poskytnuté na našich webových stránkách.

Omezení odpovědnosti

Veškeré informace na našich webových stránkách jsou poskytovány "as is" bez jakéhokoliv výslovného nebo implicitního záručního příslibu. Nezaručujeme přesnost, úplnost ani aktuálnost těchto informací. Nejsme odpovědni za žádné ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s používáním našich webových stránek nebo spoléháním se na informace uvedené na těchto stránkách.

Doufáme, že tyto obchodní podmínky vám poskytují jasný obraz o charakteru našich webových stránek a jakým způsobem poskytujeme informace. Při používání našich webových stránek vás však vždy vyzýváme k vlastnímu uvážení a rozhodování, a to zejména v oblasti spotřebitelských půjček .

"As is" Pop-up

Co je "as is"?